تاریخ نشر :یکشنبه 16 جولای 2017تصاویر خبریRSSاشتراک:

حسین فریدون بازداشت شد!

حسین فریدون بازداشت شد!
حجت الاسلام اژه ای از بازداشت حسین فریدون خبر داد.

بازداشت حسین فریدون

بازداشت حسین فریدون , حجت الاسلام اژه ای از بازداشت حسین فریدون خبر داد.
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود خبر بازداشت بردار رئیس جمهور حسین فریدون را تایید کرد:
“چنین نوبت در خصوص ایشان تحقیق شد.
از افراد مرتبط هم تحقیق شد.
برخی افراد بازداشتند و برخی بیرونند.
دیروز برای ایشان قرار تامین صادر شده است.”

بازداشت حسین فریدون

سخنگوی دستگاه قضا با اعلام خبر بازداشت برادر رئیس جمهور گفت: چندین
مورد از این فرد تحقیق شد دیروز برای ایشان قرار تامین صادر و چون تامین نشده به زندان معرفی شده
است.
وی افزود: قرار بازداشت موقت نیست؛ قرار تامین است و هرگاه وثیقه تامین شود، آزاد می شود.
درباره اتهام فریدون گفت: اتهام وی مربوط به مسائل مالی است اما ربطی به معوقات بانکی ندارد.
انتخاب

آیسان پرواز

نو عروس

دکتر طاهری

هاست ایران

مبلمان اداری

رایانمهر

چهل نما
رایانمهرامیران پرواز