محسن دهنوى به ایران بازگشت!

محسن دهنوى محقق و پزشک ايرانی که مقامات آمریکایی مانع از ورود وی به این کشور شده بودند، به تهران بازگشت.

بازگشت محسن دهنوى به ایران

بازگشت محسن دهنوى به ایران , محسن دهنوى محقق و پزشک ايرانی که مقامات آمریکایی
مانع از ورود وی به این کشور شده بودند، به تهران بازگشت.

بازگشت محسن دهنوى به ایران

یک رسانه غربی به نقل از مقامات گمرک آمریکا اعلام کرد که دلیل بازداشت و جلوگیری از ورود
یک پزشک ایرانی و خانواده وی به بوستون فرمان مهاجرتی ترامپ نبوده است.

آسوشیتدپرس گزارش داد؛ «استفانی مالین» یک سخنگوی مرزبانی و گمرک آمریکا گفت دلیل
جلوگیری از ورود دکتر «محسن دهنوی» خانوداه اش به بوستون ارتباطی به فرمان اجرایی رییس جمهوری آمریکا نداشته است، بلکه پس از بررسی مدارک وی در فرودگاه این تصمیم اتخاذ شده است.

به گفته مالین، دکتر دهنوی به همراه همسر و سه فرزندش ساعت ۹ شب سه شنبه
از فرودگاه بوستون دیپورت شد.

محسن دهنوی و خانواده وی روز دوشنبه وارد فرودگاه لوگان بوستون شده بودند.

این در حالی است بیمارستان کودکان بوستون نیز اعلام کرد که مشکل دکتر محسن دهنوی، همسر و فرزندانش ارتباطی به فرمان اجرایی دونالد ترامپ ندارد.

فارس

محسن دهنوى به ایران بازگشت!