تاریخ نشر :پنجشنبه 13 جولای 2017 مشاهده : تصاویر خبری, فیلم RSS اشتراک:

تجاوز جنسی هولناک و قتل دلخراش آتنا اصلانی + فیلم و تصاویر

آتنای خردسال بیست روز پیش از پیدا شدن جسدش برای دیدن پدرش از خانه بیرون آمده و از آن پس ربوده شده است.

تجاوز و قتل آتنا اصلانی

تجاوز و قتل آتنا اصلانی , بیست روز از ربوده شدن آتنا می‌گذشت اما تحقیقات نشان می‌داده
این دختربچه 16 روز پیش از این به قتل رسیده و به این ترتیب روشن می‌شود که آتنا چهار روز
در اسارتگاه قاتل بیرحم زندانی بوده و سپس به قتل رسیده است. آتنای خردسال بیست روزپیش از پیدا شدن جسدش برای دیدن پدرش از خانه بیرون آمده و از آن پس ربوده شده است.

 

 

تجاوز و قتل آتنا اصلانی تجاوز و قتل آتنا اصلانی تجاوز و قتل آتنا اصلانی تجاوز و قتل آتنا اصلانی

ماجرای تجاوز جنسی و قتل آتنا اصلانی 7 ساله توسط یک قلاده نامرد شیطان صفت که قلب انسانیت
را به درد آورده است! با اینحال بنده گناهکار و گرفتار در این دنیای فانی چون من، به حال خوش آتنای
پاک و معصوم در آن سرای باقی، بسی غبطه می خورم! لذات فردوس برین پروردگار، گوارای وجودت باد…

تجاوز جنسی هولناک و قتل دلخراش آتنا اصلانی + فیلم و تصاویر

چهل نما
رایانمهربهنودگشت