تاریخ نشر :دوشنبه 11 سپتامبر 2017تصاویر خبریRSSاشتراک:

جرم یکی از عاملان قتل بنیتا مشخص شد

قاضی شهریاری در جلسه محاکمه عاملان قتل بنیتای هشت ماهه حاضر شده و کیفرخواست را قرائت کرد.

تشخیص جرم یکی از عاملان قتل بنیتا

تشخیص جرم یکی از عاملان قتل بنیتا , جلسه محاکمه متهمان پرونده بنیتا کودک هشت ماهه امروز ۲۰ شهریور ماه
در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی آغاز شد.

تشخیص جرم یکی از عاملان قتل بنیتا

قاضی شهریاری در جلسه محاکمه عاملان قتل بنیتای هشت ماهه حاضر شده و کیفرخواست را قرائت کرد.

در کیفرخواست با استناد به قرائن و شواهد موجود، جرم یکی از متهمان قتل عمد تشخیص داده شده است.

قاضی شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران به عنوان نماینده دادستان در جلسه محاکمه عاملان قتل بنیتای هشت ماهه حاضر شده و کیفرخواست را قرائت کرد.

در کیفرخواست با استناد به قرائن و شواهد موجود، جرم یکی از متهمان قتل عمد تشخیص داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان

برچسب ها: ,

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت