هنرمندانی که پای صندوق‌های رای حاضر شدند!

بازیگران کشورمان همراه با سایر مردم کشور پای صندوق‌های رای حاضر شدند که در گزارش زیر تصاویر برخی از آن ها را مشاهده می‌کنید.

حضور بازیگران در انتخابات

حضور بازیگران در انتخابات , بازیگران کشورمان همراه با سایر مردم کشور
پای صندوق‌های رای حاضر شدند که در گزارش زیر تصاویر برخی از آن ها را مشاهده می‌کنید.

حضور بازیگران در انتخابات حضور بازیگران در انتخابات حضور بازیگران در انتخابات حضور بازیگران در انتخابات حضور بازیگران در انتخابات حضور بازیگران در انتخابات حضور بازیگران در انتخابات حضور بازیگران در انتخابات حضور بازیگران در انتخابات حضور بازیگران در انتخابات حضور بازیگران در انتخابات حضور بازیگران در انتخابات

با دستور وزیر کشور انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا
و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور آغاز شد.

دوازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶در حال برگزاری است. همزمان پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر
و روستا نیز در حال برگزاری است

رئیس جمهور کنونی، حسن روحانی، مجاز به شرکت
در انتخابات برای دومین بار پیاپی است و با سید ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرا رقابت خواهد کرد.

خبر آنلاین

هنرمندانی که پای صندوق‌های رای حاضر شدند!