تاریخ نشر :یکشنبه 16 جولای 2017 مشاهده : تصاویر خبری RSS اشتراک:

امیر محمد زند از دنیای بازیگری خداحافظی کرد!؟

شايد نخواهم مثل عسل و عارف و حسن و …پس از مرگم برايم مراسم مجلل بگيرند…

خداحافظی امیر محمد زند از بازیگری

خداحافظی امیر محمد زند از بازیگری , امیر محمد زند از دنیای بازیگری خداحافظی کرد!

امیرمحمد زند با انتشار تصویری از خود در کنار برج میلاد متن پر ابهامی را منتشر کرد که شاید حکایت از خداحافظی وی ازدنیای بازیگری باشد!

من و برج ميلاد كه شايد براى آخرين بارهايى باشه كه ميبينمش
شايد تصميم بگيرم كه براى هميشه از ايران بروم
شايد تصميم بگيرم باقى عمرم را در حرفه اى حرام نكنم كه بجاى شايسته سالارى و تجربه و تخصص به پول و رانت و رابطه اهميت داده ميشود
اينطورى جا براى ديگران بيشتر باز ميشود
من اگر بيست سال زحمت كشيدم به عشق كار نمايش و مردم بوده و هست وگر نه خدا ميداند كه هرگز پول و شهرت بيشتر برايم ارزشى نداشته و ندارد كه بخاطرش تن به هر كارى بدهم ،هر كارى
شايد نخواهم مثل عسل و عارف و حسن و …پس از مرگم برايم مراسم مجلل بگيرند
شايد

خداحافظی امیر محمد زند از بازیگری

صفحه اجتماعی امیرمحمد زند

امیر محمد زند از دنیای بازیگری خداحافظی کرد!؟

چهل نما
رایانمهربهنودگشت