تاریخ نشر :یکشنبه 16 جولای 2017تصاویر خبریRSSاشتراک:

امیر محمد زند از دنیای بازیگری خداحافظی کرد!؟

شاید نخواهم مثل عسل و عارف و حسن و …پس از مرگم برایم مراسم مجلل بگیرند…

خداحافظی امیر محمد زند از بازیگری

خداحافظی امیر محمد زند از بازیگری , امیر محمد زند از دنیای بازیگری خداحافظی کرد!

امیرمحمد زند با انتشار تصویری از خود در کنار برج میلاد متن پر ابهامی را منتشر کرد که شاید حکایت از خداحافظی وی ازدنیای بازیگری باشد!

من و برج میلاد که شاید براى آخرین بارهایى باشه که میبینمش
شاید تصمیم بگیرم که براى همیشه از ایران بروم
شاید تصمیم بگیرم باقى عمرم را در حرفه اى حرام نکنم که بجاى شایسته سالارى و تجربه و تخصص به پول و رانت و رابطه اهمیت داده میشود
اینطورى جا براى دیگران بیشتر باز میشود
من اگر بیست سال زحمت کشیدم به عشق کار نمایش و مردم بوده و هست وگر نه خدا میداند که هرگز پول و شهرت بیشتر برایم ارزشى نداشته و ندارد که بخاطرش تن به هر کارى بدهم ،هر کارى
شاید نخواهم مثل عسل و عارف و حسن و …پس از مرگم برایم مراسم مجلل بگیرند
شاید

خداحافظی امیر محمد زند از بازیگری

صفحه اجتماعی امیرمحمد زند

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت