تاریخ نشر :پنجشنبه 13 جولای 2017اخبار خواندنیRSSاشتراک:

مهدیه تهران یک مشروب فروشی را خرید!

مهدیه تهران در سال‌های قبل از انقلاب با خرید یک مشروب فروشی آن را تغییر کاربری داد.

خرید مشروب فروشی توسط مهدیه تهران

خرید مشروب فروشی توسط مهدیه تهران , مهدیه تهران در سال‌های قبل از انقلاب با خرید یک مشروب فروشی آن را تغییر کاربری داد.

مهدیه تهران همان طور که از اطلاعیه درون عکس مشخص است در سال‌های قبل از انقلاب با خرید
یک مشروب فروشی آن را تغییر کاربری داده و به یک کسب مشروع واگذار کرد.

خرید مشروب فروشی توسط مهدیه تهران

مهدیه یکی از مکانهای مقدس شیعیان است که آنجا در زمینه مهدویت و بیاد حجت بن حسن
(مهدی موعود شیعه) مراسم و سخنرانی برگزار می شود. مهدیه تهران از مشهورترین آنهاست
که به پیشنهاد کافی ساخته شد و مورد استقبال گسترده مردم از جلسات سخنرانی او و مراسم دعای کمیل و ندبه قرار داشت.

میزان

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت