خودکشی یک کوهنورد با پرش به دهانه آتشفشان!

کوهنورد آمریکایی با پرش به درون دهانه آتش فشان «کیلواوا» در پارک ملی هاوایی دست به خودکشی زد!

خودکشی یک کوهنورد

خودکشی یک کوهنورد , کوهنورد آمریکایی با پرش به درون دهانه آتش فشان «کیلواوا» در پارک ملی
هاوایی دست به خودکشی زد.

خودکشی یک کوهنورد

به گزارش یاهو، قربانی « لئون آدونیس» پس از نوشتن یادداشت خودکشی روز دوشنبه گذشته
به درون آتش فشان پریده است.

گزارش های پلیس نشان میدهد که دو تن از رنجرهای پارک موفق شده اند تا کوله پشتی قربانی را یافته و یادداشت خودکشی اش را پیدا کنند.

خودکشی یک کوهنورد

سخنگوی پارک «جسیکا فرزان» در این باره گفت:« قربانی 38 ساله سال داشته و از سر افسردگی
و ناامیدی تصمیم به خودکشی گرفته است.»

آمارها نشان میدهد از سال 1990 میلادی تاکنون 4 تن بر اثرسقوط از لبه آتش فشان جان خود را در این منطقه از دست داده اند.

ایران

خودکشی یک کوهنورد با پرش به دهانه آتشفشان!

برچسب ها: ,