تاریخ نشر :دوشنبه 11 سپتامبر 2017 مشاهده : تصاویر خبری RSS اشتراک:

متهمان پرونده بنیتای هشت ماهه در دادگاه

جلسه محاکمه متهمان پرونده بنیتا کودک هشت ماهه امروز 20 شهریور ماه در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی آغاز شد.

دادگاه متهمان پرونده بنیتا

دادگاه متهمان پرونده بنیتا , جلسه محاکمه متهمان پرونده بنیتا کودک هشت ماهه امروز 20 شهریور ماه
در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی آغاز شد.

دادگاه متهمان پرونده بنیتا دادگاه متهمان پرونده بنیتا دادگاه متهمان پرونده بنیتا دادگاه متهمان پرونده بنیتا دادگاه متهمان پرونده بنیتا دادگاه متهمان پرونده بنیتا دادگاه متهمان پرونده بنیتا

٢٩ تيرماه خبر گم شدن کودک هشت ماه به نام بنيتا و صداي لرزان مادري که از مردم تقاضاي کمک مي‌کرد
در فضاي مجازي دست به دست شد. هشت روز از اين ماجرا گذشت در حالي که تلاش‌هاي پدر و مادر
و اعضاي فاميل و پليس آگاهي بي نتيجه مانده بود، خبري تلخ مبني بر فوت کودک هشت ماه در
رسانه‌ها پيچيد.

پس از اعلام موضوع به پليس، در جريان تحقيقات ماموران پليس آگاهي تهران متوجه رد پاي دو سارق
حرفه‌اي لوازم داخل خودرو شدند.
با شناسايي مخفيگاه يکي از اين سارقان، او اعتراف کرد که خودرو و بچه در اختيار همدستش است.
با دستگيري سارق دوم او در بازجويي‌ها منکر هرگونه سرقت شد تا اينکه پس از روبرو شدن با همدستش
لب به اعتراف گشود.

سارق در بازجويي‌ها اعتراف کرد پس از سرقت خودرو از مشيريه به همراه کودک، آن را همان روز در
يکي از خيابان‌هاي پاکدشت آورده و پس از بالا کشيدن شيشه‌ها آن را ر‌ها کرده است.

میزان

متهمان پرونده بنیتای هشت ماهه در دادگاه

برچسب ها: ,
چهل نما
رایانمهربهنودگشت