تاریخ نشر :یکشنبه 13 آگوست 2017تصاویر خبری, فیلمRSSاشتراک:

مصاحبه با داعشی دستگیر شده در تهران! + فیلم

مصاحبه با داعشی دستگیر شده حادثه تروریستی تهران

داعشی دستگیر شده حادثه تروریستی تهران

داعشی دستگیر شده حادثه تروریستی تهران , مصاحبه با داعشی های دستگیر شده دخیل در حادثه تروریستی تهران را در
این خبر مشاهده کنید.

داعشی دستگیر شده حادثه تروریستی تهران

اتفاقی که چند روز پیش برای شهید بی سر مدافع حرم به نام محسن حججی رخ داد کل مردم ایران
را در شوک فرو برد.
در این فیلم مصاحبه شبکه تلویزیونی را با داعشی می بینید که مثل آب خوردن برای رفتن به بهشت آدم

می کشند، این داعشی ها که به خودشان هم رحم نمی کنند چند ماه پیش به مجلس حمله کردند و

تعدادی از هموطنانمان را به شهادت رساندند.

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت