تاریخ نشر :جمعه 19 مه 2017اخبار خواندنیRSSاشتراک:

وقتی بیماری مانع اخذ رأی نمی‌شود!

در کنار این بیماران پزشکان و پرسنل بیمارستان‌ها هم رای خود را در صندوق انداختند.

رای گیری در بیمارستان های آمل

رای گیری در بیمارستان های آمل , جمعی از بیماران بستری در بیمارستان‌های در آمل امروز در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر شرکت کردند
تا نشان دهند بیمار بودن مانعی برای رای دادن نیست! در کنار این بیماران پزشکان و پرسنل بیمارستان‌ها هم رای خود را در صندوق انداختند.

رای گیری در بیمارستان های آمل رای گیری در بیمارستان های آمل رای گیری در بیمارستان های آمل رای گیری در بیمارستان های آمل رای گیری در بیمارستان های آمل

با دستور وزیر کشور انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا
و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور آغاز شد.

دوازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶در حال برگزاری است.
همزمان پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در حال برگزاری است

میزان

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت