تاریخ نشر :شنبه 17 ژوئن 2017 مشاهده : اخبار خواندنی RSS اشتراک:

حجاب عجیب خانم کارمند سازمان ملل!

این خانم کارمند سازمان ملل برای پوشاندن موهای خود در افغانستان، روسری پیدا نکرد و پیراهن مردانه به سر کرد!

روسری کارمند سازمان ملل

روسری کارمند سازمان ملل , این خانم کارمند سازمان ملل برای پوشاندن موهای خود در افغانستان، روسری پیدا نکرد و پیراهن مردانه به سر کرد!

روسری کارمند سازمان ملل

مقر سازمان ملل متحد در نیویورک است و کشورهای عضو و موسسات
وابسته در طول هر سال با تشکیل جلسات منظم در مورد امور بین‌المللی
و امور اجرایی مربوط به آنها تصمیم‌گیری می‌کنند.

سازمان ملل در پایان جنگ جهانی دوم و از سوی کشورهای پیروز در آن جنگ شکل گرفت و سازمان و روال حاکم بر فعالیت آن نشان
از شرایط جهانی بعد از جنگ دوم دارد.
شورای امنیت قوی‌ترین نهاد سازمان ملل پنج عضو دائمی دارد
که در تصمیمات این شورا حق وتو دارند.

24 آنلاین

حجاب عجیب خانم کارمند سازمان ملل!

برچسب ها: ,
چهل نما
رایانمهربهنودگشت