تاریخ نشر :شنبه 17 ژوئن 2017اخبار خواندنیRSSاشتراک:

حجاب عجیب خانم کارمند سازمان ملل!

این خانم کارمند سازمان ملل برای پوشاندن موهای خود در افغانستان، روسری پیدا نکرد و پیراهن مردانه به سر کرد!

روسری کارمند سازمان ملل

روسری کارمند سازمان ملل , این خانم کارمند سازمان ملل برای پوشاندن موهای خود در افغانستان، روسری پیدا نکرد و
پیراهن مردانه به سر کرد!

روسری کارمند سازمان ملل

مقر سازمان ملل متحد در نیویورک است و کشورهای عضو و موسسات وابسته در طول
هر سال با تشکیل جلسات منظم در مورد امور بین‌المللی و امور اجرایی مربوط به آنها تصمیم‌گیری می‌کنند.سازمان ملل در
پایان جنگ جهانی دوم و از سوی کشورهای پیروز در آن جنگ شکل گرفت و سازمان و روال حاکم بر
فعالیت آن نشان از شرایط جهانی بعد از جنگ دوم دارد.شورای امنیت قوی‌ترین نهاد سازمان ملل پنج عضو دائمی دارد
که در تصمیمات این شورا حق وتو دارند.۲۴ آنلاین

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت