تاریخ نشر :یکشنبه 16 جولای 2017 مشاهده : اخبار خواندنی RSS اشتراک:

راز سقوط عروس در شبی که جهیزیه 600میلیونی اش را به خانه داماد آورد!

راز سقوط عروس جوان از طبقه چهارم، در شبی که جهیزیه 600میلیونی اش را به خانه داماد آورد

سقوط عروس از بالای ساختمان

سقوط عروس از بالای ساختمان , ساعت 12 شب 22 تیر زن جوانی از طبقه چهارم ساختمانی در منطقه کن پایین افتاد وجان باخت

سقوط عروس از بالای ساختمان.

همسروی در تحقیقات به بازپرس جنایی گفت: من و همسرم قرار بود 15 روز دیگر باهم ازدواج کنیم
و خانه‌ای که این اتفاق در آنجا افتاد محل زندگی آینده‌مان بود. حتی جهیزیه 600 میلیون تومانی‌اش
را هم به خانه آورده بودیم و تقریباً همه کارهایمان انجام شده بود. شب حادثه به خانه آمدم
که در کمال ناباوری همسرم را به همراه زن جوان و سه مرد ناشناس دیدم. مهسا به من گفت
که زن جوان دوستش است و مردان ناشناس هم نامزد و اقوام دوست مهسا هستند. سر این
موضوع با او و میهمان‌های ناخوانده دعوایمان شد و مردان ناشناس که اوضاع را نامناسب می‌دیدند خیلی سریع خانه را ترک کردند.اما نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که مهسا به پایین افتاد.

راز سقوط عروس در شبی که جهیزیه 600میلیونی اش را به خانه داماد آورد!

چهل نما
رایانمهربهنودگشت