تاریخ نشر :چهار شنبه 13 سپتامبر 2017 مشاهده : اخبار خواندنی RSS اشتراک:

سکته قلبی 12 میمون از ترس غرش ببر !

دوازده میمون در یک جنگل در هند از ترس غرش یک ببر، به طور همزمان سکته قلبی کردند و مردند.

سکته قلبی میمون ها در جنگل

سکته قلبی میمون ها در جنگل , دوازده میمون در یک جنگل در هند از ترس غرش یک ببر، به طور
همزمان سکته قلبی کردند و مردند.

دوازده میمون در یک جنگل در شمال هند پس از مواجه شدن با یک ببر وحشی، از ترس سکته قلبی
کردند. ساکنان محلی با دیدن جسد 12 میمون روز زمین، به شدت تعجب کردند.

سکته قلبی میمون ها در جنگل

دامپزشکان در ابتدا گمان کردند که این حیوانات مسموم شده اند؛ اما پس از انجام کالبد شکافی مشخص
شد که علت مرگ آنها مسمومیت نبوده و همه آنها سکته قلبی کرده اند.

دامپزشکان در پایان تحقیقاتشان به این نتیجه رسیدند به این دلیل که در این منطقه ببرهای زیادی وجود
دارد، تنها توضیح برای سکته قلبی میمون ها این است که از یک حیوان بزرگ مثل ببر وحشت کرده باشند.
ساکنان محلی هم اعلام کردند به طور مکرر صدای غرش ببر در این منطقه شنیده می شود.

جام جم

سکته قلبی 12 میمون از ترس غرش ببر !

برچسب ها: , ,
چهل نما
رایانمهربهنودگشت