تاریخ نشر :شنبه 17 ژوئن 2017تصاویر خبریRSSاشتراک:

ورود گلشیفته فراهانی به ایران با لباس مبدل؟!

نیروی انتظامی نسبت به انتشار خبری در خصوص ورود گلشیفته فراهانی به کشور واکنش نشان داد.

شایعه ورود گلشیفته فراهانی به کشور

شایعه ورود گلشیفته فراهانی به کشور , نیروی انتظامی نسبت به انتشار خبری در خصوص ورود گلشیفته فراهانی به کشور
واکنش نشان داده و آن را کذب دانست.

شایعه ورود گلشیفته فراهانی به کشور

به دنبال انتشار برخی شایعات در خصوص ورود گلشیفته فراهانی به کشور و دستگیری‌اش توسط مأموران پلیس دفتر سخنگوی ناجا
با تکذیب این خبر اعلام کرد: خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر قصد گلشیفته فراهانی برای ورود به
کشور در روز جاری با پاسپورت جعلی و لباس مبدل کذب است.
دفتر سخنگوی ناجا تاکید کرد: بنابراین موضوع دستگیری وی توسط پلیس فرودگاه نیز تکذیب می‌شود.
خبرگزاری ایسنا

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت