تاریخ نشر :پنجشنبه 12 اکتبر 2017تصاویر خبریRSSاشتراک:

جوانی که در ۲۵ سالگی شناسنامه گرفت!!

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان جیرفت از شناسنامه دار شدن یک جوان در این شهرستان پس از 25 سال خبر داد.

شناسنامه دار شدن جوانی در ۲۵ سالگی

شناسنامه دار شدن جوانی در ۲۵ سالگی , رئیس اداره ثبت احوال شهرستان جیرفت از شناسنامه دار
شدن یک جوان در این شهرستان پس از ۲۵ سال خبر داد.
مهدی رضا نژاد اظهار کرد: این جوان (م- غ) طبق نظر پزشکی قانونی ۲۵ سال سن دارد که تاکنون
بدون شناسنامه و بی هویت بوده است.

جوانی که در ۲۵ سالگی شناسنامه گرفت

وی تصریح کرد: این فرد با توجه به زندگی در منطقه روستایی و نداشتن نیاز به شناسنامه تاکنون اقدام
به دریافت شناسنامه نکرده بود.

شناسنامه دار شدن جوانی در ۲۵ سالگی

شناسنامه دار شدن جوان جیرفتی

وی خاطرنشان کرد: نامبرده سال گذشته به دلیل ازدواج ناچاربه پیگیری برای گرفتن شناسنامه شد
و امروز پنجشنبه پس از یکسال پیگیری صاحب شناسنامه شد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون این چهارمین مورد صادر شدن شناسنامه بعد از ۲۰سال در جیرفت بوده است ادامه داد: تمامی این افراد چون در مناطق دورافتاده روستایی زندگی می کردند و نیازی به گرفتن شناسنامه نداشتند برای آن اقدام نکردند ولی با توجه به قانون ازدواج مجبور به گرفتن شناسنامه شدند.

ایرنا

برچسب ها: ,

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت