تاریخ نشر :یکشنبه 16 جولای 2017تصاویر خبری, فیلمRSSاشتراک:

شوخی نامتعارف ترامپ با زن رئیس جمهور فرانسه! + فیلم

شوخی نامتعارف ترامپ با زن رئیس جمهور فرانسه! + فیلم
ترامپ به بانوی اول فرانسه: چه اندام خوبی داری! خطاب به امانوئل مکرون: چه هیکل خوبی داره!

شوخی ترامپ با زن رئیس جمهور فرانسه

شوخی ترامپ با زن رئیس جمهور فرانسه , یدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مکرون جوان رئیس جمهور محبوب
فرانسه حواشی در برداشت که باز هم توجه ترامپ به یک زن در صدر آنها جای گرفت .
زن رئیس جمهور فرانسه

شوخی ترامپ با زن رئیس جمهور فرانسه

دونالد ترامپ در دیدار با رئیس جمهور فرانسه و همسرش در میان صحبت های ابتدایی جمله
ای را به بانوی اول فرانسه گفت که شنیدن آن از زبان ترامپ آن قدرها هم دور از انتظار نبود.
بعد از فرود آمدن هواپیمای ترامپ و همسرش در پاریس ملانیا ترامپ کنار بریژت تورونیو ایستاده بود که یکدفعه بی
مقدمه آقای ترامپ بعد از نگاهی سرتاپا به همسر رئیس جمهور فرانسه گفت :هیکل خوبی داری.

آیسان پرواز

نو عروس

دکتر طاهری

هاست ایران

مبلمان اداری

رایانمهر

چهل نما
رایانمهرامیران پرواز