صحبت های جالب مردی که سه زن دارد در یک برنامه تلویزیونی/ فیلم

 – مردی که سه زن دارد در مقابل آزاده نامداری مجری جوان تلویزیون در خصوص کیفیت ازدواج و زندگی با سه زن به بیان مطالبی پرداخته و یادآور می شود که اگر میلش بکشد باز هم ازدواج می کند… این فیلم را از دست ندهید. 6464

 – مردی که سه زن دارد در مقابل آزاده نامداری مجری جوان تلویزیون در خصوص کیفیت ازدواج و زندگی با سه زن به بیان مطالبی پرداخته و یادآور می شود که اگر میلش بکشد باز هم ازدواج می کند… این فیلم را از دست ندهید.
6464

صحبت های جالب مردی که سه زن دارد در یک برنامه تلویزیونی/ فیلم