تاریخ نشر :شنبه 17 ژوئن 2017تصاویر خبریRSSاشتراک:

بازیگری که از شرم امام علی (ع) جان داد!

در یکی از صحنه‌ها قرار شد علی آزاد در نقش ابن عباس داخل چادر امام علی (ع) بشود و بیرون آید.

علی آزاد در سریال امام علی

علی آزاد در سریال امام علی , داوود میرباقری درباره بازی علی آزاد در سریال امام علی (ع) در گفتگویی
توضیح داده است: «حالتی منقلب داشت و خود را به شکلی وامدار علی بن ابیطالب می‌دانست.
چهره رنگ پریده و دگرگونش که گویی تولدی دیگر را برای این بازیگر رقم می‌زد، دیگران را نیز به خود
جلب کرده بود.

 علی آزاد در سریال امام علی

در یکی از صحنه‌ها قرار شد علی آزاد در نقش ابن عباس داخل چادر امام علی (ع) بشود و بیرون
آید.
قبل از رفتن، او گفت: داوود، من از علی شرم دارم که به چادر او وارد شوم، نمی‌شود صحنه را
عوض کنی و مثلا از کنار چادر بگذرم؟ گفتم نه.
و او داخل چادر شد.
منتظر بودیم که بازگردد، دقایقی گذشت، خبری نشد، او را صدا کردیم، خبری نبود.
داخل چادر شدیم؛ علی آزاد داخل چادر جان‌به‌جان آفرین تسلیم کرده بود… و صحنه‌های باقیمانده را فرد دیگری به جای
آن مرحوم بازی کرد.» آنا

برچسب ها:

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت