عکس: تصادف مرگبار در اتوبان قم – تهران

خبرگزاری مهر: تصادف دو دستگاه اتوبوس مسافربری در اتوبان قم – تهران 43 كشته و 44 مصدوم بر جاي گذاشت.

خبرگزاری مهر: تصادف دو دستگاه اتوبوس مسافربری در اتوبان قم – تهران 43 كشته و 44 مصدوم بر جاي گذاشت.

 تصادف مرگبار در اتوبان قم - تهران

تصادف مرگبار در اتوبان قم - تهران

 تصادف مرگبار در اتوبان قم - تهران

 تصادف مرگبار در اتوبان قم - تهران

 تصادف مرگبار در اتوبان قم - تهران

 تصادف مرگبار در اتوبان قم - تهران

 تصادف مرگبار در اتوبان قم - تهران

 تصادف مرگبار در اتوبان قم - تهران

تصادف مرگبار در اتوبان قم - تهران

 تصادف مرگبار در اتوبان قم - تهران

تصادف مرگبار در اتوبان قم - تهران

عکس: تصادف مرگبار در اتوبان قم – تهران