عکس/ محمد جهان آرا در کنار رهبر انقلاب

در این عکس شهید محمد جهان آرا در کنار آیت الله خامنه​ای حضور دارد. &nbsp

در این عکس شهید محمد جهان آرا در کنار آیت الله خامنه​ای حضور دارد.

جها ارا

&nbsp

عکس/ محمد جهان آرا در کنار رهبر انقلاب