فیلم / جديدترين فيلم از صحنه‌هاي پس از مرک قذافي

این فیلم توسط یکی ازانقلابیون گرفته و برای شبکه (Russiatoday) ایمیل شده است.

این فیلم توسط یکی ازانقلابیون گرفته و برای شبکه (Russiatoday) ایمیل شده است.

فیلم / جديدترين فيلم از صحنه‌هاي پس از مرک قذافي