مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی ‌رفسنجانی در سراسر کشور + تصاویر

مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خرم‌آبادمراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ارومیهمراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خرم‌آبادمراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خرم‌آبادمراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در […]

مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور

مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد.

 مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور
مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خرم‌آباد
مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور
مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ارومیه
 مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور
مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خرم‌آباد
مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور
مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خرم‌آباد
 مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور
مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ارومیه
مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور
مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ارومیه
 مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور
مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سنندج
مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور
مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سنندج
 مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور
مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سنندج
مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور
مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مشهد
مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور
مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مشهد
 مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور
مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مشهد
 مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور
مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در شیراز
مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور
مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در شیراز
مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور
مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در شیراز

ایسنا

اخبار مرتبط:

حاشیه های مجلس ترحیم آیت‌الله هاشمی ‌رفسنجانی  در تبریز + تصاویر

گزارش رویترز از تشییع باشکوه هاشمی رفسنجانی + تصاویر

مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه امام ‌خمینی(ره) + تصاویر

احمدی‌نژاد و محسن هاشمی در مراسم ترحیم هاشمی رفسنجانی +عکس

زادگاه و منزل پدری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در روز تشییع پیکرش +تصاویر

مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی ‌رفسنجانی در سراسر کشور + تصاویر