تاریخ نشر :سه شنبه 12 سپتامبر 2017 مشاهده : تصاویر خبری RSS اشتراک:

محل نگهداری زنان و فرزندان اعضای داعش در جنوب موصل عراق

این 1300 نفر از 13 ملیت مختلف هستند و بسیاری از آنها از شهروندان ترکیه می باشند.

محل نگهداری زنان و فرزندان داعش

محل نگهداری زنان و فرزندان داعش , بیش از 1300 نفر از اعضای خانواده های داعش در اردوگاهی در جنوب شهر موصل عراق نگهداری می شوند.

به نقل از “سی ان ان ترک” افراد ساکن در این اردوگاه از زنان و فرزندان اعضای داعش هستند که برخی از آنها در جنگ آزادسازی موصل کشته شده و برخی دیگر گریخته اند.

این 1300 نفر از 13 ملیت مختلف هستند و بسیاری از آنها از شهروندان ترکیه می باشند.

خروج افراد ساکن در این اردوگاه از آن ممنوع بوده و ترتیبات امنیتی سختی برای آن حاکم است.

تصاویر زیر از اردوگاه استقرار اعضای خانواده داعش در جنوب موصل است.

اردوگاه نگهداری زنان و فرزندان ستیزه جویان داعش در جنوب شهر موصل عراق

محل نگهداری زنان و فرزندان داعش محل نگهداری زنان و فرزندان داعش محل نگهداری زنان و فرزندان داعش محل نگهداری زنان و فرزندان داعش

عصر ایران

محل نگهداری زنان و فرزندان اعضای داعش در جنوب موصل عراق

برچسب ها: ,
چهل نما
رایانمهربهنودگشت