تاریخ نشر :دوشنبه 11 سپتامبر 2017 مشاهده : تصاویر خبری RSS اشتراک:

در گوشه و کنار مرکز نگهداری از زنان کارتن خواب چه می گذرد؟

مرکز اقامتی اجباری زنان کارتن‌خواب متجاهر تنها مرکز ماده 16 زنان در مشهد است که در حال حاضر از 190 نفر زن نگهداری می‌کند.

مرکز نگهداری از زنان کارتن‌ خواب

مرکز نگهداری از زنان کارتن‌ خواب , مرکز اقامتی اجباری زنان کارتن‌ خواب متجاهر تنها مرکز ماده 16 زنان
در مشهد است که در حال حاضر از 190 نفر زن نگهداری می‌کند.

از ابتدای تاسیس مرکز در سال 91 تاکنون 2600 عضو پذیرش شده اند که نزدیک به نیمی از این افراد
یعنی 1200 نفر به خانواده بازگشته اند.

این مرکز با سیستم تی سی اداره می‌شود که خود افراد در اجرای برنامه‌ها مشارکت فعال دارند.
کلاس‌های آموزشی، مشاوره‌ و آموزش مهارت برای ایجاد اشتغال و… برای افراد در این مرکز برگزار می شود
.تا اطلاق عنوان متجاهر بر یک معتاد و ارجاع آن به مراکز اجباری موضوع ماده 16 مراحل متعددی باید طی شود .

درصورتی‌که فرد معتاد با وجود بستر مناسب برای درمان و وجود همه امکانات حاضر نشد برای ترک اقدام کند، متجاهر شناخته شده و در چنین شرایطی ناگزیر باید او را به مراکز درمان اجباری ارجاع داد.

مرکز نگهداری از زنان کارتن‌ خواب مرکز نگهداری از زنان کارتن‌ خواب مرکز نگهداری از زنان کارتن‌ خواب مرکز نگهداری از زنان کارتن‌ خواب مرکز نگهداری از زنان کارتن‌ خواب مرکز نگهداری از زنان کارتن‌ خواب مرکز نگهداری از زنان کارتن‌ خواب مرکز نگهداری از زنان کارتن‌ خواب مرکز نگهداری از زنان کارتن‌ خواب مرکز نگهداری از زنان کارتن‌ خواب مرکز نگهداری از زنان کارتن‌ خواب مرکز نگهداری از زنان کارتن‌ خواب مرکز نگهداری از زنان کارتن‌ خواب مرکز نگهداری از زنان کارتن‌ خواب مرکز نگهداری از زنان کارتن‌ خواب

ایرنا

در گوشه و کنار مرکز نگهداری از زنان کارتن خواب چه می گذرد؟

چهل نما
رایانمهربهنودگشت