تاریخ نشر :شنبه 17 ژوئن 2017اخبار خواندنیRSSاشتراک:

مصرف همزمان این دو دارو یعنی مرگ!

یک کارشناس مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم، درباره مصرف همزمان دو دارو که باعث گرگرفتگی، افزایش ضربان قلب و در موارد شدید مرگ ناگهانی می شود، هشدار داد.

مصرف همزمان مترونیدازول و الگزیرها

مصرف همزمان مترونیدازول و الگزیرها , یک کارشناس مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم، درباره مصرف همزمان دو دارو که باعث گرگرفتگی،
افزایش ضربان قلب، تپش قلب، تهوع، استفراغ و در موارد شدید مرگ ناگهانی می شود، هشدار داد.

شاهرخ با هشدار نسبت به مصرف همزمان داروی مترونیدازول و الگزیرها اظهار داشت: الگزیرها محلول های خوراکی حاوی دارو هستند
که مقدار اندک و مجازی از اتانول به منظور کمک به حل شدن دارو
توسط کارخانه سازنده به آنها اضافه شده است. بسیاری از داروهای
مورد استفاده در درمان سرماخوردگی، سرفه و دل پیچه به شکل الگزیر
در داروخانه ها در دسترس هستند؛ مانند الگزیر دی سیکلومین.

مصرف همزمان مترونیدازول و الگزیرها

شاهرخ بیان کرد: الگزیرها محلول های خوراکی حاوی دارو هستند
که مقدار اندک و مجازی از اتانول به منظور کمک به حل شدن دارو توسط کارخانه سازنده به آنها اضافه شده است. بسیاری از داروهای مورد استفاده
در درمان سرماخوردگی، سرفه و دل پیچه به شکل الگزیر در داروخانه ها در دسترس هستند؛ مانند الگزیر دی سیکلومین.

وی مترونیدازول را نیز از دسته­ داروهای آنتی بیوتیک و ضدانگل،
که در عفونت های مختلفی از جمله عفونت های دستگاه گوارشی و واژینال استفاده می شود، معرفی کرد و ادامه داد: بر طبق برخی گزارش­ها
و مطالعات مصرف اتانول در طول درمان با مترونیدازول خوراکی یا واژینال،
می تواند منجر به واکنش شبه دی سولفیرام شود که مشخصات آن گرگرفتگی،
افزایش ضربان قلب، تپش قلب، تهوع و استفراغ و در موارد شدید مرگ ناگهانی است.

شاهرخ در پایان تاکید کرد: درحالیکه شواهد روشن و قطعی از وقوع واکنش شبه دی سولفیرام با مصرف همزمان مترونیدازول و اتانول کم است،
اما تا زمان مشخص شدن بی خطری تجویز همزمان این دو دارو، باید
با دقت به محتویات محلول های خوراکی توجه کنید و از مصرف فرآورده های حاوی اتانول
در طول درمان با مترونیدازول
و به مدت حداقل3 روز پس از قطع آن اجتناب کنید.

نسیم

برچسب ها: ,

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت