معاملات امروز بازار تهران | یکشنبه 27/1/96

 قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران امروز در بازار تهران، هرنیم سکه 6 میلیون و 985 هزار ریال و هرگرم طلای 18 عیار نیز 1میلیون و 166 هزار ریال خرید و فروش می شود.   

 قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران

امروز در بازار تهران، هرنیم سکه 6 میلیون و 985 هزار ریال و هرگرم طلای 18 عیار نیز 1میلیون و 166 هزار ریال خرید و فروش می شود. 

قیمت طلا، سکه و ارز یکشنبه

 قیمت طلا، سکه و ارز یکشنبه

قیمت طلا، سکه و ارز یکشنبه

 

معاملات امروز بازار تهران | یکشنبه 27/1/96