تاریخ نشر :دوشنبه 19 ژوئن 2017اخبار خواندنیRSSاشتراک:

کباب های سرطان‌زای پرطرفدار در تهران!

وجود پوست مرغ در برخی از کباب های چلوکبابی ها تایید شد؛ این کباب ها سرطان معده و روده را به همراه خواهند داشت.

وجود پوست مرغ در کباب

وجود پوست مرغ در کباب , ناصر حسینی تبریزی، رئیس اتحادیه چلوکباب تهران در خصوص وجود پوست مرغ در کباب
های برخی از رستوران ها گفت: رستوران ها دارای پروانه هستند و با مجوز و زیر نظر ما کار می
کنند.
اما یک نکته ای را باید اضافه کنم که مبلغ ۳ هزار تومن برای خرید چلوکباب اصلا عقلانی نیست و
مردم باید دقت بیشتری در خرید داشته باشند.
یک رستوران با هزینه هایی که دارد، هرگز به صرفه نیست که با این مبلغ چلوکباب عرضه کند.

وجود پوست مرغ در کباب

وی ضمن تایید خبر وجود پوست مرغ در برخی گوشت های کباب افزود: این مواد به بدن انسان بسیار آسیب
می رساند ضمن اینکه باعث ایجاد سرطان معده خواهد شد.
هنوز یکی از این واحدهای صنفی بسته نشده و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد که باید اداره اماکن
نظارت بیشتری بر این واحد صنفی متخلف داشته باشد .
همچنین هر چه سریع تر باید جلوی فروش غذا در کنار خیابان گرفته شود.
حسینی تبریزی در مورد چگونگی برخورد با واحدهای صنفی متخلف افزود: واحدهای صنفی اتحادیه چلوکبابی ها که تحت پوشش اداره
بهداشت است، این واحدها را مرتب کنترل خواهد کرد و هر دو ماه یا سه ماه به واحدهای صنفی به
صورت سر زده می روند و نفرات را کنترل می کنند، کارت های بهداشت را کنترل می کنند.
اگر تخلفی مشاهده کنند با متخلفین برخورد شدید خواهند کرد.
برنا

برچسب ها: ,

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت