تاریخ نشر :پنجشنبه 13 جولای 2017اخبار خواندنیRSSاشتراک:

ورود مجلس شورای اسلامی به پرونده قتل آتنا اصلانی

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت که این فراکسیون با ورود به موضوع آتنا اصلانی به دنبال رفع موانع حقوقی در این زمینه خواهد بود.

ورود مجلس به پرونده قتل آتنا

ورود مجلس به پرونده قتل آتنا , رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت که این فراکسیون
با ورود به موضوع آتنا اصلانی به دنبال رفع موانع حقوقی در این زمینه خواهد بود.

ورود مجلس به پرونده قتل آتنا

پروانه سلحشوری اظهار داشت: فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی بنا دارد در موضوع حادثه
اخیر برای کودک خردسال آتنا اصلانی ورود کند تا بتوانیم از نظر موانع حقوقی و نبود قانون مناسب در این رابطه موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و مشکل را از نظر قانونی برطرف کنیم.

وی افزود: بنا داریم در این رابطه جلسه ای را با حقوق‌دانان، جرم شناسان، جامعه شناسان و روانشناسان تشکیل دهیم تا ضمن رفع موانع حقوقی در این زمینه جلوی بروز و تکرار این اتفاقات را بگیریم.

ایسنا

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت