پوشش زنان ایتالیایی در دیدار با رهبر معظم انقلاب + تصاویر

دیدار مقام معظم رهبری با نخست وزیر ایتالیا در حاشیه دیدار مقام معظم رهبری با نخست وزیر ایتالیا ، حجاب کامل زنان ایتالیایی همراه «متئو رنتزی» ، از لنز دوربین خبرنگاران پنهان نماند. زنان ایتالیایی در دیدار با رهبر معظم انقلاب دیدار با رهبر معظم انقلاب باشگاه خبرنگاران جوان اخبار مرتبط: رهبر معظم انقلاب در […]

دیدار مقام معظم رهبری با نخست وزیر ایتالیا

در حاشیه دیدار مقام معظم رهبری با نخست وزیر ایتالیا ، حجاب کامل زنان ایتالیایی همراه «متئو رنتزی» ، از لنز دوربین خبرنگاران پنهان نماند.

 پوشش زنان ایتالیایی در دیدار با رهبر معظم انقلاب

زنان ایتالیایی در دیدار با رهبر معظم انقلاب

 پوشش زنان ایتالیایی در دیدار با رهبر معظم انقلاب

دیدار با رهبر معظم انقلاب

پوشش زنان ایتالیایی در دیدار با رهبر معظم انقلاب

باشگاه خبرنگاران جوان

اخبار مرتبط:

رهبر معظم انقلاب در مرقد امام راحل + تصاویر

دیدار رییس واعضای خبرگان با رهبر معظم انقلاب + تصاویر

منزل پدری رهبر معظم انقلاب در مشهد+ تصاویر

پوشش زنان ایتالیایی در دیدار با رهبر معظم انقلاب + تصاویر