تاریخ نشر :یکشنبه 18 ژوئن 2017اخبار خواندنیRSSاشتراک:

اینم کارت ورود به بهشت!

داعش کارت ورود به بهشت توزیع می‌کند! داعش بین عناصر خود برگه کوچکی توزیع کرده و ورود بهشت و دستیابی به حوری بهشتی وعده داده است.

کارت ورود به بهشت داعشی

کارت ورود به بهشت داعشی , داعش کارت ورود به بهشت توزیع می‌کند! داعش بین عناصر خود برگه کوچکی توزیع
کرده و ورود بهشت و دستیابی به حوری بهشتی را به عناصر خود در صورت کشته شدن در درگیری های
نظامی وعده داده است.

کارت ورود به بهشت داعشی

یک منبع امنیتی در استان نینوا روز جمعه اعلام کرد: گروه تروریستی داعش نماز و خطبه های جمعه را در
عموم مساجد منطقه تلعفر لغو و به عناصر خود برگه ای موسوم به «کارت ورود به بهشت» اعطا کرد.
این منبع افزود: داعش بین عناصر خود برگه کوچکی توزیع کرده و ورود بهشت و دستیابی به حوری بهشتی را
به عناصر خود در صورت کشته شدن در درگیری های نظامی وعده داده است.
خبر آنلاین

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت