تاریخ نشر :پنجشنبه 12 اکتبر 2017تصاویر خبریRSSاشتراک:

وقتی شهردار رشت خود را کارمند نمونه معرفی می کند!

شهردار رشت در نامه ای خود را کارمند نمونه معرفی کرد.

کارمند نمونه شدن شهردار رشت

کارمند نمونه شدن شهردار رشت , شهردار رشت در نامه ای خود را کارمند نمونه معرفی کرد.

چند روزی است نامه های اداری شهردار رشت سر و صدایی به پا کرده است.

پس از نامه ای که در آن شهردار برای خود خانه ای طلب می کند این بار در جواب امور اداری برای معرفی کارمند نمونه خودش را معرفی کرد!

نامه های اداری شهردار رشت

کارمند نمونه شدن شهردار رشت

شهردار رشت خود را کارمند نمونه معرفی کرد

سرپرست وقت شهرداری رشت طی نامه ای عجیب به خود با استفاده از دو پست حقوقی خودش
منزل مسکونی در رشت را در اختیار خود قرار داد.

در این نامه که شهریور ماه از سوی معاونت حمل و نقل و زیربنایی شهرداری رشت خطاب به سرپرست شهرداری نوشته شده است فرد تقاضا کننده(جمشیدپور) واگذاری منزل مسکونی متعلق به یکی از
شهرداری های مناطق را درخواست کرده است.

برچسب ها: ,

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت