تاریخ نشر :شنبه 08 جولای 2017تصاویر خبریRSSاشتراک:

خبر آقای وزیر درباره کسالت حسن روحانی!

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت قرار بود مراسم روز ملی صنعت با حضور رییس جمهور برگزار شود.

کسالت روحانی

کسالت روحانی , درحالی که قرار بود مراسم روز ملی صنعت با حضور رییس جمهور برگزار شود
ولی روحانی در این مرامسم حضور نیافت.

کسالت روحانی

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت قرار بود مراسم روز ملی صنعت با حضور حسن روحانی رییس جمهور برگزار شود ولی به دلیل کسالت مختصری که داشتند،نتوانستند در این مراسم حاضر شوند.

محمدرضا نعمت زاده در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت اظهار داشت: قرار بود مراسم روز صنعت
با حضور رییس جمهور برگزار شود ولی با توجه به کسالت مختصر وی و به دلیل اینکه صدایشان گرفته بود، نتوانستند در این مراسم حاضر شوند.

الف

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت