تاریخ نشر :یکشنبه 18 ژوئن 2017تصاویر خبریRSSاشتراک:

آگهی فوت صیاد ایرانی که توسط سعودی‌ها کشته شد!

تیراندازی از سوی گارد مرزبانی عربستان به سوی قایق‌های ایرانی صورت می‌گیرد که یک صیاد ایرانی کشته می‌شود.

کشته شدن صیاد توسط سعودی ها

کشته شدن صیاد توسط سعودی ها , تصویری از آگهی فوت صیادی که دیروز توسط سعودی ها کشته شد

کشته شدن صیاد توسط سعودی ها

۲
قایق ایرانی که در حال ماهی‌گیری در آب‌های خلیج فارس بودند بر اثر امواج دریا از مسیر خود خارج می‌شوند

و تیراندازی از سوی گارد مرزبانی عربستان به سوی قایق‌های ایرانی صورت می‌گیرد که یک صیاد ایرانی بر اثر اصابت
تیر به کمرش کشته می‌شود.
مجید آقابابایى مدیرکل امور مرزى وزارت کشور ضمن تایید کشته شدن یک صیاد بوشهرى توسط گارد مرزبانى عربستان اظهار داشت:

در حال حاضر مشغول پیگیرى این اتفاق هستیم تا جزییات این موضوع روشن شود.
وى افزود: مقامات استانى نیز در حال بررسى این موضوع هستن د و گزارش نهایى این حادثه فردا به وزیر
کشور اراىه خواهد شد.
آقابابایی همچنین درباره بسته شدن مرزهاى زمینى سوریه به روى ایرانیان خاطرنشان کرد: گزارشى در اینباره به وزارت کشور ابلاغ
نشده است.

برچسب ها: ,

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت