تاریخ نشر :پنجشنبه 13 جولای 2017تصاویر خبریRSSاشتراک:

گریم ترسناک و متفاوت حدیث میر امینی!

حدیث میر امینی تصویری از گریم ترسناک خود در فیلم «درجستجوی آرامش» منتشر کرد

گریم حدیث میر امینی

گریم حدیث میر امینی , حدیث میر امینی تصویری از گریم ترسناک خود در فیلم «درجستجوی آرامش» منتشر کرد.

حدیث میر امینی با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی اش نوشت:

بازى در این سریال برام خیلى با ارزشِ
به دلالیلى که یکیش میتونه نقشِ متفاوت و سخت و پر چالشى باشه که به طرزِ عجیبى برام جدى بود
امیدوارم تونسته باشم نگینِ مشتاق رو با همه ى دردهاش،رنج هاش،نا پختگى هاش و پختگى هاش
درک کرده باشم
٨ماه از عمرم هم در کالبد نگین مشتاق گذروندم
و فقط و فقط سعى کردم درکش کنم و بفهممش
از شما میخوام من و همراهى کنید

گریم حدیث میر امینی

صفحه اجتماعی حدیث میر امینی

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت