طرح جنجالی قالیباف در پایتخت! + فیلم

طرح جنجالی قالیباف در پایتخت! + فیلم

تحول در جنوب شهر و طرح کشیدن خط متروی نیم‌ساعته از تهران به دریای مازندران با قابلیت حمل خودرو از جمله طرح‌هایی بود که در برنامه‌های مطالعاتی شهرداری قرار داشت.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت