رضا صادقی به دادگاه رفت!رضا صادقی به دادگاه رفت!

مدیر برنامه‌های رضا صادقی با اشاره به حضور این خواننده در تازه ترین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شکایت اردلان سرافراز، توضیحات جدیدی را ارائه داد.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت