فروش کلیه به فضای مجازی رسید!

فروش کلیه به فضای مجازی رسید!

فروش کلیه در ایران و در سال‌های اخیر بیشتر شده. اما این پدیده از کوچه و خیابان به فضای مجازی و سایت‌ها آمده و در حال تبدیل شدن به کاری رسمی است.

جنجال عکس زن گریان در فضای مجازی

جنجال عکس زن گریان در فضای مجازی

انتشار عکس گریان یکی از پرسنل مخابرات ارومیه در فضای مجازی واکنش وزیر ارتباطات را به دنبال داشت چند کارمند مخابرات آذربایجان غربی که معترضانه حاضر به امضای قراردادشان نشدند با اتاق خالی کار مواجه شدند

من هم یک حججی هستم

من هم یک حججی هستم

تعدادی عکس دیدنی منتشر شده در فضای مجازی تحت عنوان”من هم یک حججی هستم” را مشاهده نمایید.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت