پای خواننده تُرک به سینمای ایران باز شد!پای خواننده تُرک به سینمای ایران باز شد!

ساخت موسیقی «کامیون» جدیدترین اثر کامبوزیا پرتوی توسط میلاد موحدی آغاز شد. احتمالاً آینور دوغان خواننده سرشناس کُُرد ترکیه اجرای قطعاتی از آن را بر عهده داشته باشد.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت