نوبخت: مردم هنوز دولت را دوست دارند!نوبخت: مردم هنوز دولت را دوست دارند!

سخنگوی دولت تاکید کرد: وضاع به این صورتی که در فضای مجازی جلوه داده می‌شود، نیست، مردم هنوز دولت را دوست دارند، عده‌ای عنوان می کنند که پشیمان هستیم شما کی رای دادید؟

کار تخم مرغ به دستور رئیس جمهور رسید!کار تخم مرغ به دستور رئیس جمهور رسید!

خبر هولناک گران‌شدن تخم‌مرغ دهان به دهان می‌شود، در اداره‌ها، در جمع‌های خانوادگی، تماس‌های تلفنی و حتی بحث‌های تخصصی تاکسی‌ها تخم‌مرغ نقل محافل شده و به شخصیت اصلی زندگی همه ایرانیان تبدیل شده است.

رایانمهر

چهل نما
رایانمهرامیران پرواز