مراقبت های زنان باردار در زمان زمین لرزهمراقبت های زنان باردار در زمان زمین لرزه

خانم های بارداری که در مناطق زلزله خیز زندگی میکنند باید برای وقوع این شرایط همیشه آماده باشند. برخی لوازم ضروری برای یک مادر باردار وجود دارد که به محض احساس وقوع زمین لرزه باید به همراه داشته باشد و به محلی امن ببرد.

بارداریRSSاشتراک:

از تاثیرات استعمال سیگار بر کبد جنین باخبرید؟

از تاثیرات استعمال سیگار بر کبد جنین باخبرید؟
پزشکان هشدار داده‌اند که استعمال سیگار در دوران بارداری بر کبد جنین تاثیر سوء دارد.

تاثیر استعمال سیگار بر کبد جنین

تاثیر استعمال سیگار بر کبد جنین , متخصصان علوم پزشکی دانشگاه ادینبورگ در این مطالعه که روی سلول‌های بنیادی انجام
شد به تاثیر آسیب‌های ناشی از مصرف سیگار روی جنین پی بردند.به گفته آنها مجموعه مواد شیمیایی موجود
در سیگار برای سلول‌های کبد در حال رشد خطرناک است.متخصصان دانشگاه ادینبورگ روشی را ارائه کردند تا تاثیر استعمال سیگار
توسط مادر را روی بافت کبد مورد مطالعه قرار دهند.این متخصصان در عین حال دریافتند مواد شیمیایی سیگار بر جنین
پسر
و دختر تاثیر متفاوتی دارد.در این مطالعه آنها از سلول‌های بنیادی پر توان که توانایی تبدیل شدن به دیگر
انواع سلول‌ها را دارند استفاده کردند تا بافت کبد جنینی را تولید کنند.در این بررسی آشکار شد که
یک مجموعه از مواد شیمیایی مانند آنچه در سیگار وجود دارد بیش از یک ماده خطرزای منفرد به کبد جنین
آسیب وارد می‌کند.عملکرد کبد برای پاکسازی بدن از مواد سمی، ضروری است و نقش مهمی در تنظیم متابولیسم بازی می‌کند.استعمال
سیگار که حاوی حدود ۷۰۰۰ ماده شیمیایی است می‌تواند بر اندام‌های جنین تاثیر بگذارد و آسیب‌دیدگی ناشی از آن ادامه
پیدا کند.

تاثیر استعمال سیگار بر کبد جنین

ایسنا

آیسان پرواز

نو عروس

دکتر طاهری

رایانمهر

چهل نما
رایانمهرامیران پرواز