مراقبت های زنان باردار در زمان زمین لرزهمراقبت های زنان باردار در زمان زمین لرزه

خانم های بارداری که در مناطق زلزله خیز زندگی میکنند باید برای وقوع این شرایط همیشه آماده باشند. برخی لوازم ضروری برای یک مادر باردار وجود دارد که به محض احساس وقوع زمین لرزه باید به همراه داشته باشد و به محلی امن ببرد.

بارداریRSSاشتراک:

آیا می توان در بارداری داروی ضد افسردگی خورد؟

آیا می توان در بارداری داروی ضد افسردگی خورد؟
تصمیم راجع به قطع یا ادامه مصرف قرص‌های ضد افسردگی برای خانم‌های باردار، دشوار است.

داروی ضد افسردگی در بارداری

داروی ضد افسردگی در بارداری , این خبر مایه اطمینان خاطر آنها است: مطالعه جدیدی نشان داد که خطر ایجاد
ناتوانی ذهنی در کودکانی که مادران‌شان این قرص‌ها را در بارداری مصرف می‌کردند، بسیار کم است.ایبرهم رایشنبرگ، یکی
از مؤلفان این مطالعه و استاد روان‌پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه مونت سینای، گفت: «این داده‌ها اطلاعات بیشتری برای پزشکان فراهم
می‌آورند تا به واسطه آن بتوانند میزان ریسک را در زنان بارداری که

داروی ضد افسردگی

می‌خورند، ارزیابی کنند.» وی گفت: «یافته‌های
جدید باید در کنار دیگر موارد مثل خطر عدم مصرف دارو، اثرات جانبی و دیگر بیماری‌ها در نظر گرفته شوند.»

داروی ضد افسردگی در بارداری

یکی از متخصصین تکامل مغز تأکید کرد که عدم مصرف داروهای ضد افسردگی در حاملگی نیز خطرات خودش را دارد.دکتر
روث میلانایک که به بازبینی یافته‌ها پرداخت، گفت: «زنانی که افسرده هستند باید به طور متناسب و اثربخش
در طول حاملگی مورد درمان قرار گیرند.» میلانیک مطالعه حاضر را «سالم از لحاظ روش اجرا» خواند و گفت
که «با افزایش آگاهی و قبول بیماری‌های ذهنی مثل افسردگی از سمت جامعه، چنین مطالعاتی نشان می‌دهد که چه داروها
و درمان‌هایی برای مادر و فرزند بی‌خطر است.» سلامانه

آیسان پرواز

نو عروس

دکتر طاهری

هاست ایران

مبلمان اداری

رایانمهر

چهل نما
رایانمهرامیران پرواز