شرایط بارداری برای زنان مبتلا به ام‌اسشرایط بارداری برای زنان مبتلا به ام‌اس

به جز داروی کوپاکسون (Copaxone)، مصرف دیگر داروهای ام‌اس که حمله‌های عصبی را کم می‌کنند، در دوران بارداری مجاز نیست. خوشبختانه، بارداری، به خودی‌خود باعث کاهش حمله‌های عصبی به ویژه در سه ماهه سوم می‌شود.

شایعات غلط در زمان اقدام به باردار شدنشایعات غلط در زمان اقدام به باردار شدن

سوالات زیادی قبل از اقدام به باردار شدن از ما پرسیده میشه. خیلی از این سوالات بین همه مشترک هستند. متاسفانه شما ممکنه پاسخ های ضد و نقیصی را در جاهای مختلف ببینید که بدتر گیجتان کرده است.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت