بی بی چک چه زمانی پاسخ درست میدهد؟

بی بی چک چه زمانی پاسخ درست میدهد؟

یکی از دغدغه‌های زنان بعد از ازدواج تشخیص باردار بودن یا نبودن آن‌ها است که با استفاده از بی بی چک در مواقع تایید شده می‌توانند به آن پیی ببرند.

رایانمهربهنودگشت