هفته ششم بارداری و وضعیت جنین شما

هفته ششم بارداری و وضعیت جنین شما

دیدن لکه خون پس از ادرار بر روی لباس زیر یا دستمال توالت و یا خونریزی در اوائل دوران حاملگی طبیعی است؛ اما گاهی از اوقات ممکن است علامت اولیه سقط جنین نیز باشد.

برندپوشانبهنودگشت