تاریخ نشر :چهار شنبه 17 مه 2017حوادث جهانRSSاشتراک:

سر زنم و مرد غریبه را در اتاق پشتی خانه بریدم

بریدن سر زن و مرد غریبه , این رویداد شنبه شب در شهر قندوز هنگامی رخ داد که این مرد نُخست زنش را به اتهام داشتن روابط نامشروع با مرد دیگری سربرید و سپس سر مردی را که گمان می کرد با همسرش روابط نا مشروع دارد، نیز سربرید.

بریدن سر زن و مرد غریبه

بریدن سر زن و مرد غریبه , فرماندهی پلیس قندوز می گوید که قاتل از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده است.

این مرد نعمت الله نام دارد و در شهر قندوز زندگی می کند.
نعمت الله به اتهام سربریدن همسرش و یک مرد دیگر از سوی نیروهای پلیس بازداشت شده است.
ویس الدین تلاش، مدیر مبارزه با جرم های جنائی فرماندهی پلیس قندوز گفت:
نوروز حوالی ساعت ۱۱ شب در منطقه سوم شهر قندوز به داخل منزل نعمت الله می رود
و می خواهد که با خانم نعمت الله فعل نامشروع را انجام بدهد
که از طرف نعمت الله مورد شناسایی قرار می گیرد
و نعمت هر دوشان بعد از اینکه با ضرب چاقو به قتل می رساند، سرشان آن دو را از بدن جدا می کند.

بریدن سر زن و مرد غریبه

مجرم فعلا بازداشت شده است به جرم خود اعتراف کرده است و تحقیقات از چگونگی موضوع ادامه دارد.
نعمت الله در اعترافات خود گفت:
« ساعت ۹ بعد از نماز ردر اتاق همرای خانمم خواب بودم و خوابم برده بود
لحظاتی نگذشته بود که دوباره بیدار شدم دیدم که خانمم در کنارم نیست وقتی دنبالش گشتم ،
شدم که از اتاق پشتی صدا می آید وجدانم قبول نکرد و ترسیدم همرایم چاقو برداشتم
و به اتاق تاریک حمله کردم و همسر و مردی دیگر که آنجا بودند را با چاقو زدم
و سرشان را بریدم و من از کارم پشیمان نیستم و به کارم افتخار می کنم.»

پلیس قندوز می گوید که پرونده نعمت الله به زودی به سارنوالی فرستاده خواهد شد.
از نعمت الله چندین فرزند برجا مانده است، مادر این کودکان از سوی پدرشان کشته شد
و پدرش هم در پشت میله‌های زندان است اکنون سرنوشت این کودکان چی خواهد شد؟!

رکنا

برچسب ها: ,

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت