تاریخ نشر :یکشنبه 29 اکتبر 2017حوادثRSSاشتراک:

خودکشی دانشجوی شهید بهشتی در دانشگاه

یک دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران در داخل دانشگاه خودکشی کرد.

خودکشی دانشجو

خودکشی دانشجو , یک دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران در داخل
دانشگاه خودکشی کرد.

یکی از دانشجویان حقوق دانشگاه شهید بهشتی اقدام به پرتاب کردن خود از ساختمان دانشکده حقوق کرد.

پس از این اقدام، با حضور عوامل اورژانس مرگ دانشجوی پسر دانشگاه شهید بهشتی تایید شد.

مرگ دانشجوی پسر دانشگاه شهید بهشتی

خودکشی دانشجو

دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف خودکشی کرد

حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی این خبر را تایید کرد و گفت: موضوع مذکور در حال بررسی است.

وی افزود: هنوز از هویت این دانشجو اطلاعاتی در دست نیست.

همچنین مدیرروابط عمومی این دانشگاه نیز عنوان کرد: موضوع در حال بررسی است ما هنوز اطلاع نداریم که دانشجویی که خود را از ساختمان دانشکده حقوق پرتاب کرده، در چه مقطع و ورودی چه سالی بوده و علت این کار وی چه چیزی بوده است.

میزان

برچسب ها: ,

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت