تاریخ نشر :یکشنبه 16 جولای 2017 مشاهده : حوادث ایران RSS اشتراک:

راز سقوط عروسی با 600 میلیون جهیزیه از ساختمان

ساعت 12 شب 22 تیر زن جوانی از طبقه چهارم ساختمانی در منطقه کن پایین افتاد وجان باخت.

سقوط عروس از ساختمان

سقوط عروس از ساختمان , همسروی در تحقیقات به بازپرس جنایی گفت: من و همسرم قرار بود 15 روز
دیگر باهم ازدواج کنیم و خانه‌ای که این اتفاق در آنجا افتاد محل زندگی آینده‌مان بود.

حتی جهیزیه 600 میلیون تومانی‌اش را هم به خانه آورده بودیم و تقریباً همه کارهایمان انجام شده بود. شب
حادثه به خانه آمدم که در کمال ناباوری همسرم را به همراه زن جوان و سه مرد ناشناس دیدم.

مهسا به من گفت که زن جوان دوستش است و مردان ناشناس هم نامزد و اقوام دوست مهسا هستند. سر
این موضوع با او و میهمان‌های ناخوانده دعوایمان شد و مردان ناشناس که اوضاع را نامناسب می‌دیدند خیلی
سریع خانه را ترک کردند.اما نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که مهسا به پایین افتاد.

سقوط عروس از ساختمان

ایران

راز سقوط عروسی با 600 میلیون جهیزیه از ساختمان

برچسب ها: ,
چهل نما
رایانمهربهنودگشت