تاریخ نشر :دوشنبه 20 مارس 2017حوادثRSSاشتراک:

سقوط مرگبار یک مرد از ساختمان ۶ طبقه روی خودرو

سقوط مرگبار مرد فردی که مشغول رنگ آمیزی آسانسور یک مجتمع مسکونی بود به علت سقوط جان خود را از دست داد. در این حادثه که عصر روز گذشته در یکی از محله های شهر ایلام اتفاق افتاد جان باخته از طبقه ششم این مجتمع مسکونی به پایین سقوط و بر روی یک دستگاه خودرو […]

سقوط مرگبار مرد

فردی که مشغول رنگ آمیزی آسانسور یک مجتمع مسکونی بود به علت سقوط جان خود را از دست داد.

 مرگ مرموز زن جوان

در این حادثه که عصر روز گذشته در یکی از محله های شهر ایلام اتفاق افتاد جان باخته از طبقه
ششم این مجتمع مسکونی به پایین سقوط و بر روی یک دستگاه خودرو افتاد که متاسفانه به علت شدت جراحات
وارده در بیمارستان فوت کرد.

رکنا

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت