تاریخ نشر :دوشنبه 06 مارس 2017حوادثRSSاشتراک:

سیل قبرستان بوشهر را شکافت

سیل در بوشهر بارش باران در استان بوشهر باعث به وجود آمدن سیل و تخریب بسیاری از زیر ساخت های استان شد.در این بین اما بارش شدید باران و وقوع سیل باعث شد تا قبر های شهر چغادک آسیب ببینند. ایران آنلاین

سیل در بوشهر

بارش باران در استان بوشهر باعث به وجود آمدن سیل و تخریب بسیاری از زیر ساخت
های استان شد.در این بین اما بارش شدید باران و وقوع سیل باعث شد تا قبر های شهر چغادک
آسیب ببینند.

سیل قبرستان بوشهر

ایران آنلاین

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت