تاریخ نشر :دوشنبه 06 مارس 2017حوادثRSSاشتراک:

قتل خونین پسر عمه در مشهد بخاطر یک مشت پول

قتل پسر عمه ساعت ۹ صبح یکشنبه ۱۵ اسفند ماه سال جاری ماموران کلانتری آبکوه مشهد در تماس مسئولان بیمارستان طالقانی در جریان مرگ مرموز جوان ۲۰ ساله ای قرار گرفتند.خیلی زود تیمی از ماموران پای در بیمارستان گذاشتند و مشخص شد جوان ۲۰ ساله در سناریوی درگیری با پسر دایی اش هدف ضربه چاقو […]

قتل پسر عمه

ساعت ۹ صبح یکشنبه ۱۵ اسفند ماه سال جاری ماموران کلانتری آبکوه مشهد در تماس مسئولان بیمارستان طالقانی در جریان
مرگ مرموز جوان ۲۰ ساله ای قرار گرفتند.خیلی زود تیمی از ماموران پای در بیمارستان گذاشتند و مشخص شد جوان
۲۰ ساله در سناریوی درگیری با پسر دایی اش هدف ضربه چاقو قرار گرفته است.بدین ترتیب تیمی از ماموران پلیس
آگاهی مشهد به دستور بازپرس پرونده وارد عمل شدند و در گام نخست مشخص شد این درگیری مرگبار در محل
کار قربانی جنایت رقم خورده است.در این مرحله ردیابی ها برای دستگیری پسردایی مقتول کلید زده شد و ماموران خیلی
زود با اقدامات فنی موفق به دستگیری عامل جنایت در بلوار توس مشهد شدند.

 قتل پسر جوان

عامل جنایت که راهی جز اعتراف نداشت به ماموران گفت: برای طلب پولم به سراغ پسر عمه ام رفتم که
سرهمین موضوع پسر عمه ام جواب های سربالایی داد و درگیری بین ما صورت گرفت که ناگهان از شدت عصبانیت
چاقوی میوه خوری را برداشتم وضرباتی به پسرعمه ام زدم.سرهنگ محمد بوستانی با اعلام این خبر گفت: با دستورات بازپرس
پرونده جسد پسر جوان به پزشکی قانونی منتقل شد و عامل جنایت برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران پلیس آگاهی
مشهد قرار گرفته است تا جزئیات دقیق این جنایت خانوادگی فاش شود.

رکنا

برچسب ها:

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت